Bon u vrijednosti 15 Eur (113,02 kn) (ZK15Eur)
Broj bodova: 7200
Iskoristite bon u vrijednosti od 15,00 Eur/113,02 kn na Žutom kliku
Bon u vrijednosti 10 Eur (75,35 kn) (ZK10Eur)
Broj bodova: 4900
Iskoristite bon u vrijednosti od 10,00 Eur/75,35 kn na Žutom kliku
Bon u vrijednosti 5 Eur (37,67 kn) (ZK5Eur)
Broj bodova: 2400
Iskoristite bon u vrijednosti od 5,00 Eur/37,67 kn na Žutom kliku
Bon u vrijednosti 3 Eur (22,60 kn) ( ZK3Eur)
Broj bodova: 1450
Iskoristite bon u vrijednosti od 3,00 Eur/22,60 kn na Žutom kliku